Kehitys- ja tukipalvelut

Osaamme tehdä asioita, joita asiakkaamme pyytävät. Mutta itse asiassa haluamme tehdä enemmän. Haluamme tehdä asioita, joita asiakkaamme tarvitsevat, mutta eivät osaa pyytää. Se on itse itsellemme asettama taso asiantuntemuksesta.

Koko elinkaari katettuna

Business intelligencen hyötyjen lunastaminen vaatii onnistumista elinkaaren kaikissa vaiheissa. Alkaen aina konseptin luomisesta, jatkuen vaatimusmäärittelyn ja toteutusprojektin kautta käyttöönottoon ja lopulta ylläpitoon.

Toimimme teknologiariippumattomasti tehden toteutuksia kaikilla yleisimmillä BI-välineillä. Meille teknologiariippumattomuus tarkoittaa myös, että teknologiat ja työkalut eivät itsessään eivät ole ratkaisuja ongelmiin, vaan yksi mahdollinen väline ongelmien ratkaisemiseksi.

Järjestelmäkonseptit ja migraatiot

img-analytiikka

Mistä aloittaa suunnittelu, kun mielessä on vain ajatus uudesta BI/CPM-järjestelmästä? Tai mitä tehdä, kun raportointi ja tietovarasto halutaan siirtää uuteen ympäristöön?

Elinkaaren alussa on helpointa tehdä isoimmat ja kalleimmat virheet. Pelkkä teknologian valinta ei riitä, vaan järjestelmän sisäinen arkkitehtuuri, kehityskäytännöt ja toimintamallit tulee yhtä lailla määrittää.

Migraatioissa lisäksi erityistä huomiota vaatii toteutuksen siirron lisäksi käyttäjien palveleminen keskeytyksettä. Tietty tehtynä ilman jatkuvia kaksinkertaisia kustannuksia.

Business Intelligence -projektit

img-bi-projektit

Kehitysprojektit ovat BI-järjestelmän elinkaaren kallein vaihe, joka samalla realisoi odotetut hyödyt. Ketterä, konkretiaan painottuva kehitystapa on nykyään de facto myös BI-projekteissa.

img-3

Toteuttamalla sen, mitä käyttäjät pyytävät, voidaan saada onnistunut projektit, mutta ei onnistunutta BI-järjestelmää. Onnistuminen ei ole vain teknistä hallintaa, vaan kykyä kuunnella tiedon tarvitsijoita, ymmärtää tarpeita ja ehdottaa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

CPM-projektit

img-cpm

Suunnittelujärjestelmät (corporate performance management, CPM) ovat keskeinen elementti tiedolla johtamisen arkkitehtuurissa. Tavoitteiden asetanta ja niiden seuranta ovat saman kolikon kaksi puolta, jonka tulee näkyä myös teknisessä suunnittelussa.

img-1

Suunnittelu- ja ennustamistiedon hyöty on sen vaikutus tehtyihin päätöksiin, jolloin epäluotettava tieto ohjaa vinoutuneeseen päätöksentekoon. Suunnitteluprosessi itsessään ei ole vain tekninen ratkaisu, vaan oikein tehtynä kiinteä osa hyvää johtamista.

DW, DWA ja Big Data

img-dw

Business Intelligence -järjestelmän yhteydessä eniten kustannuksia ei suinkaan sido näkyvä raportointi vaan taustalla oleva tietovarasto ja siihen liittyvä logiikka. Oikein tehtynä se moninkertaistaa raportoinnin kautta saatavat hyödyt ja alentaa kehitys- ja ylläpitokustannuksia.

Siellä missä on eniten kustannuksia on  myös eniten potentiaalia säästää, jonka vuoksi Data warehouse automation -työkalut (DWA) ovat tulleet jäädäkseen. Ne eivät ole hopealuoti, mutta oikein käytettynä merkittävä etu. Lue lisää käyttämästämme TimeXtender Discovery Hub® työkalusta: http://www.eximiabi.com/timextender/. Työkalulla on jo useita referenssejä Suomessa.

img-5'

img-6

Mitä pidemmälle Big Data on kehitynyt, sitä enemmän se on sulautunut osaksi muuta tietovarastoarkkitehtuuria. Mutta samaan aikaan kyse on alati kehittyvästä aihealueesta, joka tarjoilee jatkuvasti uudenlaisia tapoja hyödyntää tietoa osana liiketoimintaa.

Raportointi

img-raportointi

Tiedolla johtamisen perusta on tiedon esittäminen käyttöä tukevassa muodossa. Raportointi ei ole vain passiivista lukujen tai kuvaajien tarkastelua vaan parhaimmillaan aktiivista vastausten etsintää pyöritellen tietoa eri näkökulmista ja eri tarkastelutasoilla.

Oleellista ei ole tietää, mikä on viiva- ja pylväsgraafin ero, vaan milloin ja miten tieto kannattaa esittää. Kaiken keskellä on käyttötarpeeseen perustuva tarkoituksenmukaisuus. Sitä noudattaen ohjaavana tekijänä tarjoavat ratkaisut tietoa, eivät vain dataa.

img-10

 

img-8

Ei ole aina helppoa ymmärtää, mitä tiedon avulla voidaan saavuttaa. Vuosien saatossa olemme oppineet, että emme kysy asiakkailtamme, millaisen raportin he haluavat. Sen sijaan kysymme, mihin he tietoa tarvitsevat. Ja on meidän tehtävämme määrittää keinot, jotka parhaiten tukevat tuon tavoitteen täyttämistä.

Jatkuvat palvelut

img-kehitys

Mikään järjestelmä ei tarjoa hyötyjä, jos päivittäinen käyttö ei luonnistu. Jatkuvilla palveluilla tarkoitetaan ylläpitoa ja siihen liittyvää pienkehitystä, jotka ovat etenkin laajoissa ympäristöissä keskeinen hyötyjen realisoimisen elementti.

Ylläpitotoiminnassa tulee aina vastaan uudentyyppisiä haasteita. Sen vuoksi ratkaisevaa on asenne ja halu löytää vastauksia. Ja kyse ei saa koskaan olla tikettien ratkaisemisesta vaan ongelmien ratkaisemisesta.

img-11

Käyttämämme teknologiat

img-teknologiat

Olemme teknologiariippumaton toimija eli ansaintamallimme ei perustu minkään tietyn/tiettyjen teknologioiden kauppaamiseen. Sen sijaan olemme asiantuntijapohjalta toimiva konsulttitalo ja toimimme toteuttajakumppaneina eri teknologioille. Tiedämme milloin ratkaisun toimivuus on kiinni teknologiasta, mutta etenkin osaamme tunnistaa sen, kun ongelmien syyt ja onnistumisen edellytykset ovat muualla kuten arkkitehtuurissa tai toteutustavoissa.

Työssämme käytämme säännöllisesti kaikkien merkittävien BI/CPM-tuoteperheiden eri työkaluja: Microsoft BI, SAP BW/BO/Lumira, SAS, IBM ja Oracle. Raportointiin erikoistuneista tuotteista etenkin Qlik Sense/QlikView, PowerBI ja Tableau ovat hyvin aktiivisessa käytössä lukuisissa projekteissa. CPM tuotteista projekteissamme ovat toistuneet mm. Jedox, Tagetik ja Prophix.

Tiedonhallinnan työkaluista ja alustoista useimmiten toistuvat: Microsoft Azure, AWS, Informatica, Teradata, Hadoop, TimeXtender, MongoDB ja Denodo. Lisäksi teemme yhteistyötä markkinoilla toimivien muiden teknologiatoimittajien kanssa.

Haluaisitko nähdä yhden tai useamman teknologian rinnakkain? Haluaisitko kuulla mitä hyvää missäkin on, ilman tuputusta ja myyntipuheita? Meiltä saat aina rehelliset mielipiteet mikä sopii mihinkin käyttötarpeeseen. Mikä teknologia on paras? Oikeaa vastausta ei ole olemassakaan. Kaikilla tuotteilla on omat vahvuudet ja heikkoudet, se mikä sopii parhaiten juuri Teille riippuu monesta asiasta. Ota yhteyttä ja selvitetään mikä Teille tuottaa eniten lisäarvoa ja mikä olisi tarkoituksen mukainen juuri Teidän tarpeeseen.