Konsultointipalvelut

Todellisen ammattilaisen tunnistaa siitä, että monimutkaisistakin asioista voi puhua yksinkertaisin termein.

Deliver more.

Aito asiantuntemus ei ole kirjaviisautta ja termitietoutta, vaan kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön. Teknologioita, ratkaisumalleja, etenemistapoja, vaihtoehtoja on useita ja ei ole vain yhtä oikeaa tapaa toimia. On meidän tehtävämme asiantuntijoina kertoa, selkokielellä, käsityksemme tilanteesta ja antaa ehdotuksia ratkaisuista.

Puhumme deliver more -tavoitteesta, joka on enemmän kuin vain sopimuksen mukainen sisältö. Enemmän lisäarvoa, odotuksia ylittävää asiantuntemusta, parempaa palvelua – jokaiseen projektiimme enemmän kuin asiakkaamme meiltä vaativat. Asioita, jotka lunastavat lupauksen asiantuntemuksesta.

Konseptit ja tiekartat

img-roadmap

Käytössä olevat teknologiat muodostavat ratkaisujen raamit. Mutta todellisuudessa ratkaisun arvon määrittää se, miten teknologioita sovelletaan. Hyvä teknologia ja huono toteutus ei ole sen parempi kuin huono teknologia ja hyvä toteutus.

Toimiva BI/CPM-järjestelmäkonsepti ottaa teknologian lisäksi huomioon käytännöllisen arkkitehtuurin, oikeanlaista sisältöä sekä tarpeita vastaavan hallinnointimallin. Meidän kokemuksemme on, että yksinkertaiset ratkaisumallit toimivat kaikista parhaiten.

img-4

img-2

Tiedämme, että työ vasta alkaa tavoitetilan selkiinnyttyä. Sen vuoksi osana työtä usein luomme tiekartan, joka tarjoaa konkreettiset etenemisaskeleet maalin saavuttamiseksi ottaen huomioon kovien teknisten asioiden lisäksi myös ihmisten ja muutosten johtamiseen liittyvät näkökulmat.

Teknologiavalinnat

img-valinnat

Kaikki merkittävät BI/CPM-teknologiatoimittajat sanovat pystyvänsä täyttämään tarpeesi. Ja itse asiassa he myös pystyvät siihen. Haaste onkin ymmärtää, mikä oikeasti erottaa hyvän ja huonon ratkaisun toisistaan oli se sitten teknologia, toteutustapa, arkkitehtuuri, hallinnointimalli tai joku muu tekijä.

Teknologian valintaan liittyy aina haasteita. Ihmisten erilaiset mieltymykset, todelliset tarpeet ja IT:n asettamat vaatimukset muodostavat sopan, jossa mielipiteillä on usein enemmän painoarvoa kuin faktoilla. Tehtävät valinnat muodostavat reunaehdot useiksi vuosiksi eteenpäin, sillä järjestelmän vaihtokustannukset kasvavat helposti korkeiksi.

Lukuisten läpiviemiemme teknologiavalintojen ja arkkitehtuurin kehityshankkeiden pohjalta tiedämme, ettei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan kyse on sopivimman ratkaisun löytämisestä. Sellaisen, joka ei ole liian iso eikä liian pieni, vaan tarpeita vastaava.

Terveystarkastukset

img-terveystarkastukset

Monen järjestelmän elinkaari on pitkä, rämettymistä tapahtuu ja henkilöt vaihtuvat. Käsitys siitä, mistä ongelmat todellisuudessa johtuvat, voi puuttua ja sen vuoksi kehitystoimenpiteiden miettiminen on vaikeaa.

Käytössä oleva teknologia on helppo syyllinen, mutta useammin kyse on muualla. Arkkitehtuuri ei vastaa tarpeita, kehityskäytännöt ohjaavat vääränlaisiin ratkaisuihin, käytetyt toteutustavat ovat kaikkea muuta kuin parhaita käytäntöjä.

Meidän tehtävämme alan ammattilaisina on tunnistaa todellinen tilanne; tunnistaa ongelmat ja kertoa, mikä ongelmista on iso ja mikä pieni. Pelkkä virheiden sormella osoittelu ei korjoaa mitään vaan vasta ratkaisuvaihtoehdot antavat keinot korjata tilanne.

Analytiikka ja ennustaminen

 img-analyysi2

Toisin kuin perinteinen historialukujen tarkastelu tarjoavat analytiikka ja ennustaminen parhaimmillaan kokonaan uudenlaisia toimintamalleja sekä mahdollisuuden reagoida tilanteisiin jo ennen niiden esiintymista. Jotain mitä kaikki haluavat, mutta vain harva nykyään saavuttaa.

img-analytiikka3

Analytiikka ja ennustaminen ovat tiedon hyödyntämisen pisimmälle menevää ja samalla haastavinta osa-aluetta. Se on yhdistelmä tietoa, menetelmiä sen käsittelyyn ja liiketoiminnan ymmmärrystä. Sen vuoksi avainasemassa on vuorovaikutus analyytikon ja liiketoiminnan välillä. Yhtä paljon kuin analytiikka on projekti, on se myös oppimisprosessi, tarjoten ymmärryksen yhä pidemmälle meneviin ratkaisuihin.

Tiedolla johtaminen

img-tieto

Moni puhuu tiedolla johtamisesta, mutta harva tekee sitä todella. Johtamisen mittariston rakentaminen saa usein suurimman huomion, mutta todellinen tiedolla johtaminen on  tiedon tuomista tueksi päätöksentekotilanteissa ympäri organisaation. Johtamiseen tarvitaan tietoa tukemaan toimenpiteitä, mutta myös prosessien kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan eri funktioissa.

img-resurssi2

On helppoa rakentaa tietovarastoja ja luoda kyvykkyyksiä. Mutta vasta kyvykkyyksien realisointi on se, joka tuo lisäarvon liiketoimintaan. Liiketoiminnan tukeminen tiedolla ei ole aina yksinkertaista, mutta se on koko BI:n ydin.

Datapohjainen liiketoiminta

img-data

Business intelligence luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseen. Asiakkaiden oman omaisuuden hallinta tai asiakkaan prosessin monitorointi ovat tyypillisiä tilanteita, joissa BI:n avulla voidaan luoda kokonaan uudenlaista palveluliiketoimintaa.

img-partner

Mahdollisuuksien tunnistaminen on ensimmäinen askel, mutta käytännön toteutus vaatii myös kykyä hyödyntää IT:n tarjoamaa potentiaalia. Meille Eximiassa kumppanuus teknologiaratkaisun toimittajana tarkoittaa suurta luottamusta asiakkaaltamme. Tehtävämme on todistaa joka päivä olevamme tuon luottamuksen arvoinen.